Inflyttning ApartHotel Loft

Nu har inflyttning påbörjats i de 21 färdigställda etagelägenheterna, ritade av SR-K arkitekter i ApartHotel Loft vid Telefonplan.  Detta är den sista etappen i omvandlingen av LM Ericssons tidigare personalhotell, numera omfattande totalt 91 enheter.

Försäljning av projektfastigheter i Huddinge samt Täby

TryggHem har via dotterbolaget ApartHotel Development AB tecknat avtal om avyttring av fastigheterna Ryttaren 13, Huddinge och Sotaren 2, Täby genom bolagsöverlåtelser. Tillträde sker under juni månad och köpeskillingarna uppgår sammantaget till 34 mkr. Avyttringen är en del i TryggHems nya strategi att renodla projektportföljen, med en framtida starkare inriktning mot hyresrättsproduktion...

Viktig milstolpe för TryggHem när detaljplan antogs i Täby

TryggHem är mycket glada över att kunna kommunicera att Detaljplan 2 inom Täby Park, det tidigare galoppfältet, antogs vid gårdagens kommunfullmäktigemöte i Täby.  Detaljplanen har drivits i gott samarbete med Riksbyggen och antogs samtidigt som Detaljplan 1, där Skanska, JM och Täby kommun är markägare. De två detaljplanerna omfattar tillsammans...

TryggHem förvärvar parhusprojekt

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem”) har genom dotterbolag tecknat avtal om köp av fastigheterna Skokloster 14:1-14:23 via en bolagsaffär. Fastigheterna om tillsammans ca 1,7 ha är detaljplanerade för småhusbebyggelse och medger byggnation av 44 bostäder i parhusform, med en maximal BTA om 5 280 kvm. Tillträdet är avtalat till den 1 november...

TryggHem slutför ytterligare avyttring i Enköping

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har idag avyttrat fastigheterna Korsängen 20:2 och Korsängen 20.3 i centrala Enköping till HSB och SHH Bostad genom en bolagsöverlåtelse. TryggHem har under det senaste året drivit detaljplanearbete för att utveckla fastigheten till bostäder och har genom denna transaktion överlämnat projektet till en stabil ny...

TryggHem säljer delägd projektfastighet på Lidingö

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna Lidingö Lyftkranen 2 och Lidingö 12:195, där TryggHem äger 51%, till Innovation Properties genom en bolagsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 32,5 miljoner kronor och tillträdet är avtalat till den 31 oktober 2017. Resultateffekten för TryggHems andel...

TryggHem säljer projektfastighet i Enköping

HSB och SHH Bostad har idag tillträtt som nya ägare av fastigheten Enköping Kryddgården 6:5.    – Vi är mycket glada att kunna genomföra denna transaktion med just HSB och SHH Bostad, vilket gör att vi lämnar projektet vidare i goda händer, säger Mikael Rosenberg, VD. Stockholm den 29 juni 2017  För mer...

Officiell byggstart för TryggHems 72 lägenheter i Bro

Idag togs det första spadtaget för TryggHems projekt Brandstationen i Bro. TryggHems VD Mikael Rosenberg och Affärschef Lars Kristiansson höll i spaden tillsammans med Upplands-Bro kommunstyrelses ordförande Camilla Janson. Inflyttning är planerad till hösten 2018 och på plats under ceremonin fanns bland annat projektets samarbetspartners Drake & Westberg projektledning AB...

TryggHem förvärvar fastighet vid Gåshaga, Lidingö

TryggHem Gåshaga Holding AB har ingått ett joint venture och förvärvat fastigheterna Lyftkranen 2 samt Lidingö 12:195, Lidingö, inom området Gåshaga. Fastigheterna vars areal uppgår till ca 4 700 kvm, är belägna inom område vilket omfattas av kommunens Översiktsplan (2012) för bostäder. Fastigheterna som i dagsläget är bebyggda med industribyggnader,...