TryggHem förvärvar fastighet vid Gåshaga, Lidingö

TryggHem Gåshaga Holding AB har ingått ett joint venture och förvärvat fastigheterna Lyftkranen 2 samt Lidingö 12:195, Lidingö, inom området Gåshaga. Fastigheterna vars areal uppgår till ca 4 700 kvm, är belägna inom område vilket omfattas av kommunens Översiktsplan (2012) för bostäder. Fastigheterna som i dagsläget är bebyggda med industribyggnader, ligger i direkt anslutning till den s.k. Bonver fastigheten, vilken JM förvärvade för ett antal år sedan.

– Vi är glada över att ha förvärvat en projektfastighet med ett mycket spännande läge och ser fram emot att inom kort påbörja planarbetet för att fortsätta utveckla Gåshagaområdet, säger Mikael Rosenberg, VD.

Stockholm den 31 januari 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se