TryggHem säljer delägd projektfastighet på Lidingö

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna Lidingö Lyftkranen 2 och Lidingö 12:195, där TryggHem äger 51%, till Innovation Properties genom en bolagsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 32,5 miljoner kronor och tillträdet är avtalat till den 31 oktober 2017. Resultateffekten för TryggHems andel från försäljningen blir ca 4 miljoner kronor och genom försäljningen tillförs Bolaget cirka 15 mkr i likviditet.

Byggnaderna om ca 1 700 kvm är fullt uthyrda till ett flertal hyresgäster på löpande avtal om totalt ca 640 000 kr årshyra. Avyttringen är en del i TryggHems nuvarande strategi att fokusera mer på våra stora projekt Levels inom Täby Park samt Träkvista Torg på Ekerö.

”Avyttringen är ytterligare en viktig del i vår ambition att fokusera mer på våra större pågående projekt och vi är nöjda med att slutföra den här transaktionen”, säger Mikael Rosenberg, VD

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ) Telefon: 0733-99 70 50, E-post: mr@trygghem.se

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 08.30 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.