TryggHem genomför framgångsrik omläggning av obligationslån

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har genomgått ett så kallat skriftligt röstningsförfarande rörande Bolagets Obligationslån om 250 mkr, över 95% av de röstande biföll Bolagets förslag. Utfallet innebär i korthet att 100 mkr tillförs Bolaget i Eget Kapital (genom en Kvittningsemission), en partiell amortering genomförs samt en förlängning av resterande...

TryggHem avyttrar byggrätter på Täby Park

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har ingått avtal samt frånträtt byggrätter på Täby Park till Wallenstam AB (publ).  Affären omfattar byggrätter om ca 40 500 kvm inom Detaljplan 2 på Täby Park, de tre fastigheterna Täby Tibble 10:8 och 10:9 samt Täby Bergkristallen 1 överlåts genom bolagsaffär och överenskommet fastighetsvärde...

Stort intresse för TryggHems lansering av ”Lilleby”

PRESSMEDDELANDE         Stockholm 19 november 2019 Stort intresse för TryggHems lansering av ”Lilleby” Bostadskonceptet Lilleby lanserades i lördags på Gripsholms Värdshus, i närhet av det första Lilleby-projektet ”Mariefreds Strand”, beläget vid Bergåsa i utkanten av Mariefred. Gensvaret för både konceptet och projektet har varit mycket stort och över 60 intresseanmälningar...

TryggHem lanserar ”Lilleby”

PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm 11 november 2019 Över 100 nya bostäder byggs i Mariefred: TryggHem lanserar ”Lilleby” – ett nytt bostads-koncept med fokus på det hållbara boendet Fastighetsbolaget TryggHem Bostads AB lanserar idag ett helt nytt bostadskoncept....

Trygghem förstärker organisationen

Trygghem  anställer Erika Held som ny projektutvecklingschef. Erika, som är utbildad arkitekt, har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från rollen som fastighetsutvecklingsansvarig på Profi. På Trygghem kommer Erika vara övergripande ansvarig för projektportföljen samt för den fortsatta utvecklingen av bostadskoncept ”Lilleby”. Erika Held har en gedigen erfarenhet...

Inflyttning i Brandstationen i Bro

Projektet Brf Brandstationen, beläget invid Bro Station, är nu färdigställt och inflyttning genomförd i de 72 lägenheterna ritade av Zin Arkitektur.

Inflyttning i Brf Lyftsaxen

De 14 arkitektritade parhusbostäderna i Stureby inom stadsdelen Enskede, ritade av 2BK Arkitekter är nu färdigställda och inflyttning genomförd.

Upplands-Bro satsar på nya trygghetsboenden – tecknar avtal med Trygghem

Upplands-Bro kommun har behov av fler trygghetsboenden för kommunens seniorer. Kommunen har nu därför tecknat ett samarbetsavtal med fastighetsbolaget TryggHem för att se till att detta behov tillgodoses.  Trygghetsboende är funktionellt utformade lägenheter för åldersgruppen +65 år, med fokus på trygghet och social samvaro.  - Vi är såklart både glada...