Viktig milstolpe för TryggHem när detaljplan antogs i Täby

TryggHem är mycket glada över att kunna kommunicera att Detaljplan 2 inom Täby Park, det tidigare galoppfältet, antogs vid gårdagens kommunfullmäktigemöte i Täby.  Detaljplanen har drivits i gott samarbete med Riksbyggen och antogs samtidigt som Detaljplan 1, där Skanska, JM och Täby kommun är markägare. De två detaljplanerna omfattar tillsammans ca 2 000 bostäder, lokaler, förskolor och en större skola.

Täby Park är ett stort utbyggnadsprojekt med hög kvalitets- och miljöprofil i området som ligger i anslutning till Täby Centrum och Roslagsbanan.  Stadsdelen blir lika stor som två Gamla stan och väntas över tid omfatta ca 6 000 bostäder samt flera tusen arbetsplatser.

TryggHems projekt, benämnt LEVELS, omfattar byggrätter om drygt 40 000 kvm ljus BTA samt ca 15 000 kvm garage.

En stor del av bostäderna i projektet inryms i vad som kommer bli nordöstra Stockholms högsta byggnad om 23 våningar, de flesta med vidsträckt utsikt över Stora Värtan.

Exploateringen kommer även erbjuda det största kommersiella inslaget inom Täby Park.  Visionen är att skapa en mötesplats för området och hela Täby med ett varierat restaurangutbud, café och butiker.  Inom kvarteret planeras även för en vårdcentral. Hyresavtal har tecknats med bl.a. Attendo för ett äldreboende om ca 6 000 kvm, Axfood för en Hemköp-butik om ca 3 000 kvm, Nordic Wellness för ett gym om ca 2 000 kvm, Apoteket, samt Green Park för drift av garaget omfattande ca 360 platser. Planerad byggstart är under 2018 med slutförande i etapper under 2021 och 2022.

Detaljplanen har tagits fram i samarbete med ÅWL Arkitekter som huvudarkitekter för kvarteren och Koncept Stockholm som designarkitekt för projektets bostäder

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: mr@trygghem.se

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 08.00 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.