Finansiell information

Nedan återfinns all relevant finansiell information rörande TryggHem

Pressmeddelanden

19 november 2019
Stort intresse för TryggHems lansering av ”Lilleby”

16 november 2019
TryggHem lanserar ”Lilleby”

21 oktober 2019
TryggHem Projekt 1 AB Progress Report

30 augusti 2019
Trygghet Projekt 1 AB (pub): Bokslutskommunike 30 juni 2019

2 augusti 2019
TryggHem Projekt 1 AB Progress Report

12 juli 2019
Trygghem byter fokus, strategi och delar av styrelsen

10 juli 2019
Information om genomförd räntebetalning

5 juli 2019
Information om försenad räntebetalning

28 februari 2019
TryggHem Projekt 1 AB Delårsrapport jul-dec 2018

30 januari 2019
TryggHem Projekt 1 AB Progress Report

19 januari 2019
TryggHems delägda bolag avser uppta obligationsfinansiering för fortsatt tillväxt 

31 augusti 2018
TryggHem Projekt 1 AB Bokslutskommuniké 30 juni 2018

1 juni 2018
TryggHem säljer projektfastighet

28 februari 2018
TryggHem Projekt 1 AB Delårsrapport jul-dec 2017

19 december 2017
Viktig milstolpe för TryggHem när detaljplan antogs i Täby

27 september 2017
TryggHem förvärvar parhusprojekt

4 september 2017
TryggHem slutför ytterligare avyttring i Enköping

31 augusti 2017
TryggHem bokslutskommuniké 30 jun 2017

15 augusti 2017
TryggHem säljer delägd projektfastighet på Lidingö

29 juni 2017
TryggHem säljer projektfastighet i Enköping

28 februari 2017
TryggHem Projekt 1 AB Delårsrapport jul-dec 2016

21 december, 2016
TryggHems obligationer är godkända för handel på Nasdaq First North Bond Market

8 november, 2016
TryggHems efterföljande emission fulltecknad

28 september, 2016
TryggHem förlänger teckningsperioden i pågående emission av obligationer

27 september, 2016
TryggHem Projekt 1 AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

31 augusti, 2016
TryggHem förlänger teckningsperioden i pågående emissioner

29 juni, 2016
TryggHem Projekt 1 AB förvärvar fastighet i Enköping

Finansiella rapporter

31 oktober 2019
Årsredovisning TryggHem Projekt 1 AB (publ) 30 juni

30 augusti 2019
Trygghem Projekt 1 AB – Bokslutskommunike 30 juni 2019

28 februari 2019
Delårsrapport 1 juli – 31 december 2018 – TryggHem Projekt 1 AB (publ) 

16 december 2018
Årsredovisning 30 juni 2018 – TryggHem Bostads AB (publ) 

15 oktober 2018
Årsredovisning TryggHem Projekt 1 AB

31 augusti 2018
TryggHem Projekt 1 AB – Bokslutskommunike 30 juni 2018

28 februari 2018
Delårsrapport 1 juli – 31 december 2017 – TryggHem Projekt 1 AB (publ) 

10 oktober 2017
Årsredovisning 30 juni 2017 – TryggHem Projekt 1 AB (publ)

31 augusti 2017
TryggHem Projekt 1 AB – Bokslutskommuniké 30 jun 2017

28 februari 2017
Delårsrapport 1 juli – 31 december 2016 – TryggHem Projekt 1 AB (publ) 

16 december, 2016
Årsredovisning 30 juni 2016 – TryggHem Bostads AB (publ)

31 oktober, 2016
Årsredovisning 30 juni 2016 – TryggHem Projekt 1 AB (publ)

31 augusti, 2016
Bokslutskommuniké 30 juni 2016 – TryggHem Projekt 1 AB

29 januari, 2016
Årsredovisning 30 juni 2015 – TryggHem Bostads AB (publ)


Kalender

31 augusti 2017
Bokslutskommuniké 2016/2017 – TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Bolagsstyrning

Ledning
Mikael Rosenberg
Lars Kristiansson
Marcus Lindahl

Styrelse
Anti Avsan
Mikael Rosenberg
Lars Kristiansson

Bolagsordning TryggHem Projekt 1 AB (publ)