Finansiell information

Nedan återfinns all relevant finansiell information rörande TryggHem

Finansiella rapporter

28 februari 2019
Delårsrapport 1 juli – 31 december 2018 – TryggHem Projekt 1 AB (publ) 

16 december 2018
Årsredovisning 30 juni 2018 – TryggHem Bostads AB (publ) 

15 oktober 2018
Årsredovisning TryggHem Projekt 1 AB

31 augusti 2018
TryggHem Projekt 1 AB – Bokslutskommunike 30 juni 2018

28 februari 2018
Delårsrapport 1 juli – 31 december 2017 – TryggHem Projekt 1 AB (publ) 

10 oktober 2017
Årsredovisning 30 juni 2017 – TryggHem Projekt 1 AB (publ)

31 augusti 2017
TryggHem Projekt 1 AB – Bokslutskommuniké 30 jun 2017

28 februari 2017
Delårsrapport 1 juli – 31 december 2016 – TryggHem Projekt 1 AB (publ) 

16 december, 2016
Årsredovisning 30 juni 2016 – TryggHem Bostads AB (publ)

31 oktober, 2016
Årsredovisning 30 juni 2016 – TryggHem Projekt 1 AB (publ)

31 augusti, 2016
Bokslutskommuniké 30 juni 2016 – TryggHem Projekt 1 AB

29 januari, 2016
Årsredovisning 30 juni 2015 – TryggHem Bostads AB (publ)


Kalender

31 augusti 2017
Bokslutskommuniké 2016/2017 – TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Bolagsstyrning

Ledning
Mikael Rosenberg
Lars Kristiansson
Marcus Lindahl

Styrelse
Mikael Rosenberg
Lars Kristiansson
Jan Arpi
Björn Hårderup
Hans Liljeblad

Bolagsordning TryggHem Projekt 1 AB (publ)