Finansiell information

Nedan återfinns all relevant finansiell information rörande TryggHem

Pressmeddelanden

29 januari 2020
TryggHem Projekt 1 AB Progress Report

19 november 2019
Stort intresse för TryggHems lansering av ”Lilleby”

16 november 2019
TryggHem lanserar ”Lilleby”

21 oktober 2019
TryggHem Projekt 1 AB Progress Report

30 augusti 2019
Trygghet Projekt 1 AB (pub): Bokslutskommunike 30 juni 2019

2 augusti 2019
TryggHem Projekt 1 AB Progress Report

12 juli 2019
Trygghem byter fokus, strategi och delar av styrelsen

10 juli 2019
Information om genomförd räntebetalning

5 juli 2019
Information om försenad räntebetalning

28 februari 2019
TryggHem Projekt 1 AB Delårsrapport jul-dec 2018

30 januari 2019
TryggHem Projekt 1 AB Progress Report

19 januari 2019
TryggHems delägda bolag avser uppta obligationsfinansiering för fortsatt tillväxt 

31 augusti 2018
TryggHem Projekt 1 AB Bokslutskommuniké 30 juni 2018

1 juni 2018
TryggHem säljer projektfastighet

28 februari 2018
TryggHem Projekt 1 AB Delårsrapport jul-dec 2017

19 december 2017
Viktig milstolpe för TryggHem när detaljplan antogs i Täby

27 september 2017
TryggHem förvärvar parhusprojekt

4 september 2017
TryggHem slutför ytterligare avyttring i Enköping

31 augusti 2017
TryggHem bokslutskommuniké 30 jun 2017

15 augusti 2017
TryggHem säljer delägd projektfastighet på Lidingö

29 juni 2017
TryggHem säljer projektfastighet i Enköping

28 februari 2017
TryggHem Projekt 1 AB Delårsrapport jul-dec 2016

21 december, 2016
TryggHems obligationer är godkända för handel på Nasdaq First North Bond Market

8 november, 2016
TryggHems efterföljande emission fulltecknad

28 september, 2016
TryggHem förlänger teckningsperioden i pågående emission av obligationer

27 september, 2016
TryggHem Projekt 1 AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt

31 augusti, 2016
TryggHem förlänger teckningsperioden i pågående emissioner

29 juni, 2016
TryggHem Projekt 1 AB förvärvar fastighet i Enköping

Finansiella rapporter

31 oktober 2019
Årsredovisning TryggHem Projekt 1 AB (publ) 30 juni

30 augusti 2019
Trygghem Projekt 1 AB – Bokslutskommunike 30 juni 2019

28 februari 2019
Delårsrapport 1 juli – 31 december 2018 – TryggHem Projekt 1 AB (publ) 

16 december 2018
Årsredovisning 30 juni 2018 – TryggHem Bostads AB (publ) 

15 oktober 2018
Årsredovisning TryggHem Projekt 1 AB

31 augusti 2018
TryggHem Projekt 1 AB – Bokslutskommunike 30 juni 2018

28 februari 2018
Delårsrapport 1 juli – 31 december 2017 – TryggHem Projekt 1 AB (publ) 

10 oktober 2017
Årsredovisning 30 juni 2017 – TryggHem Projekt 1 AB (publ)

31 augusti 2017
TryggHem Projekt 1 AB – Bokslutskommuniké 30 jun 2017

28 februari 2017
Delårsrapport 1 juli – 31 december 2016 – TryggHem Projekt 1 AB (publ) 

16 december, 2016
Årsredovisning 30 juni 2016 – TryggHem Bostads AB (publ)

31 oktober, 2016
Årsredovisning 30 juni 2016 – TryggHem Projekt 1 AB (publ)

31 augusti, 2016
Bokslutskommuniké 30 juni 2016 – TryggHem Projekt 1 AB

29 januari, 2016
Årsredovisning 30 juni 2015 – TryggHem Bostads AB (publ)


Kalender

31 augusti 2017
Bokslutskommuniké 2016/2017 – TryggHem Projekt 1 AB (publ)

Bolagsstyrning

Ledning
Mikael Rosenberg
Lars Kristiansson
Marcus Lindahl

Styrelse
Anti Avsan
Mikael Rosenberg
Lars Kristiansson

Bolagsordning TryggHem Projekt 1 AB (publ)