TryggHem förvärvar parhusprojekt

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem”) har genom dotterbolag tecknat avtal om köp av fastigheterna Skokloster 14:1-14:23 via en bolagsaffär.

Fastigheterna om tillsammans ca 1,7 ha är detaljplanerade för småhusbebyggelse och medger byggnation av 44 bostäder i parhusform, med en maximal BTA om 5 280 kvm. Tillträdet är avtalat till den 1 november 2017. Köpeskillingen uppgår till maximalt 25,5 miljoner kronor och erläggs med eget kapital samt säljarreverser. TryggHem har för avsikt att snarast söka bygglov samt gå till marknad med bostäderna, tillsammans med Husman Hagberg. Målsättningen är att inflyttning i första etappen skall ske under 2018.

”Vi fann det lockande att snabbt kunna komma till marknad med en god volym av attraktivt prissatta bostäder i ett etablerat, växande område som Slottsskogen. Skokloster är även en naturskön kulturmiljö med god lokal infrastruktur, vilket vi tror kunderna kommer uppskatta”, säger Mikael Rosenberg, VD

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: mr@trygghem.se

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl. 12.00 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.