Försäljning av projektfastigheter i Huddinge samt Täby

TryggHem har via dotterbolaget ApartHotel Development AB tecknat avtal om avyttring av fastigheterna Ryttaren 13, Huddinge och Sotaren 2, Täby genom bolagsöverlåtelser. Tillträde sker under juni månad och köpeskillingarna uppgår sammantaget till 34 mkr.

Avyttringen är en del i TryggHems nya strategi att renodla projektportföljen, med en framtida starkare inriktning mot hyresrättsproduktion för egen förvaltning samt ökat fokus mer på våra stora projekt Täby Park och Träkvista Torg på Ekerö.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
mr@trygghem.se