TryggHems detaljplan för nya Träkvista Torg har antagits av Ekerö kommunfullmäktige

Detaljplanen för Träkvista Torg omfattar drygt 23 000 kvm BTA och innehåller både bostäder och samhällsservice bl.a. i form av ett vårdboende, vårdcentral samt handel.

Träkvista torg på Ekerö skall bli en tilltalande och tillgänglig mötesplats med ett brett utbud av service, butiker och bostäder. Projektet ska bidra till Ekerö kommuns framtida behov av bostäder och innefattar en variation av boenden. I centrum för projektet och i anslutning till torget utvecklas dessutom ett nytt, modernt äldreboende som kommer drivas i samverkan med Altura. Produktionsstart är planerad till senare delen av 2021.

Projektet ligger i linje med Ekerö kommuns utveckling. Kommunen har en kraftigt växande befolkning samt stora pågående infrastrukturella projekt vilket under de kommande åren kommer bidra till ökad efterfrågan på fler tillgängliga och attraktiva bostäder samt utökad samhällsservice.

”Vi är mycket glada att vi tillsammans med kommunen efter lång process, äntligen lagt grunden till en förnyelse av mötesplatsen Träkvista Torg på Ekerö. Vi kommer utveckla flertalet fastigheter kring torget, där vi lägger stor vikt vid fina siluetter och bibehållen småstadscharm. Det efterlängtade nya äldreboendet blir en central del av stadsmiljön kring torget och områdets lokala centrum” säger Mikael Rosenberg, VD på TryggHem.