TryggHem avyttrar byggrätter på Täby Park

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har ingått avtal samt frånträtt byggrätter på Täby Park till Wallenstam AB (publ). 

Affären omfattar byggrätter om ca 40 500 kvm inom Detaljplan 2 på Täby Park, de tre fastigheterna Täby Tibble 10:8 och 10:9 samt Täby Bergkristallen 1 överlåts genom bolagsaffär och överenskommet fastighetsvärde är totalt 185 Mkr.

Täby Park är ett omfattande stadsbyggnadsprojekt inom Täby Kommun där JM och Skanska, genom Täby Park AB, Riksbyggen och TryggHem drivit detaljplaner i samverkan med Täby Kommun.

Rådgivare till Säljaren har varit Pangea Property Partners samt Wistrands Advokatbyrå.

”Vi har utvecklat projektet så långt vi förmått och är glada att lämna över projektet till en erkänd samhällsbyggare som Wallenstam för genomförandefasen, vi är extra nöjda att tillsammans genomföra en transaktion av denna omfattning i detta marknadsläge” säger Mikael Rosenberg på TryggHem.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 08-23 52 00, E-post: info@trygghem.se