TryggHem lanserar ”Lilleby”

PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm 11 november 2019

Över 100 nya bostäder byggs i Mariefred:
TryggHem lanserar ”Lilleby” – ett nytt bostads-koncept med fokus på det hållbara boendet

Fastighetsbolaget TryggHem Bostads AB lanserar idag ett helt nytt bostadskoncept. Lilleby är utvecklat med utgångspunkt från ett antal av FN:s globala hållbarhetsmål och konceptets ledstjärna är det hållbara boendet. Det första, av flera, bostadsområden som kommer att uppföras som ett Lilleby, ligger i Mariefred, där byggnation av ett hundratal påbörjas under 2020.      

– Med Lilleby vill vi ge människor en möjlighet att bo naturnära, bekvämt, tryggt men framförallt hållbart. Vi har ägnat lång tid att utveckla konceptet med fokus på hållbarhet både i själva byggprocessen men lika viktigt, även när Lilleby väl står klart. Den aktuella platsen i Mariefred är som en dröm och som skapad just för detta ändamål, säger Mikael Rosenberg, VD för TryggHem.

Lilleby-konceptets hållbarhetsprofil har tagits fram av Trygghem i samarbete med ÅF och har utvecklats med utgångspunkt från ett antal av FN:s globala hållbarhetsmål. Konceptets ledstjärna är det hållbara boendet.Arkitekt är Brunnberg & Forshed – Kjell Forshed ansvarar för Lillebys gestaltning och struktur och Urbio ansvarar för landskapsarkitekturen.

Lilleby i Mariefred kommer att erbjuda ett brett och varierat utbud av bostäder, såväl hyres- och bostadsrätter som fristående villor, radhus och flerfamiljshus. Dessutom planeras för fastigheter som ska inrymma olika typer av service – till förmån för samhället äldsta eller yngsta.

Den hållbara livsstilen underlättas genom att konceptet rymmer såväl elbils- som cykelpool, matleveranscentral, källsortering och att olika föremål kan delas av de boende. Lilleby ska vara öppet, tillgängligt och tryggt. Gemenskap skapas genom att en mångfald av människor bor och möts i vardagen. Det möjliggörs bland annat genom att etablera en förskola alternativt ett seniorboende, gemensamma odlingslotter, ett allmänt hus och lekplatser utformade för både pojkar och flickor.

Besök gärna www.lilleby.sealternativtwww.trygghem.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem, tel. 073-399 70 50 eller e-post. mr@trygghem.se

Konceptet Lillebyär framtaget och förvaltas av TryggHem Bostads AB(publ.). Koncernens huvudfokus är en ekologisk hållbar nyproduktion av prisvärda bostäder samt olika typer av samhällsfastigheter såsom omsorgs- och vårdboenden samt långsiktig förvaltning av hyresfastigheter. Produktion och projektering sker företrädesvis genom totalentreprenader med ledande kvalitetsleverantörer. Trygghem är medlem av Gröna städer och Green Building Counsil.