TryggHem genomför framgångsrik omläggning av obligationslån

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har genomgått ett så kallat skriftligt röstningsförfarande rörande Bolagets Obligationslån om 250 mkr, över 95% av de röstande biföll Bolagets förslag.

Utfallet innebär i korthet att 100 mkr tillförs Bolaget i Eget Kapital (genom en Kvittningsemission), en partiell amortering genomförs samt en förlängning av resterande obligationer görs med 3 år (till den 20 maj 2023).

”Vi är mycket glada för det tydliga stödet i omröstning och ser nu fram emot att slutföra resterande projekt i portföljen på bästa sätt”, säger Bolagets VD Mikael Rosenberg.

För vidare information se rubriken Finansiell information, Pressmeddelanden på Investerare sidan.