Upplands-Bro satsar på nya trygghetsboenden – tecknar avtal med Trygghem

Upplands-Bro kommun har behov av fler trygghetsboenden för kommunens seniorer. Kommunen har nu därför tecknat ett samarbetsavtal med fastighetsbolaget TryggHem för att se till att detta behov tillgodoses.

 Trygghetsboende är funktionellt utformade lägenheter för åldersgruppen +65 år, med fokus på trygghet och social samvaro.

 – Vi är såklart både glada och hedrade att Upplands-Bros kommun valt att samarbeta med oss kring dessa nya och viktiga satsningar på trygghetsboenden, säger Mikael Rosenberg, VD för TryggHem.

 Vid projektering av de nya trygghetsboendena kommer fokus ligga på en sametablering med andra viktiga samhällsfunktioner, såsom förskola, vårdcentral, hemtjänst och träffpunkter för äldre.