Stort intresse för TryggHems lansering av ”Lilleby”

PRESSMEDDELANDE         Stockholm 19 november 2019

Stort intresse för TryggHems lansering av ”Lilleby”

Bostadskonceptet Lilleby lanserades i lördags på Gripsholms Värdshus, i närhet av det första Lilleby-projektet ”Mariefreds Strand”, beläget vid Bergåsa i utkanten av Mariefred. Gensvaret för både konceptet och projektet har varit mycket stort och över 60 intresseanmälningar har redan inkommit.

Bostadskoncept Lilleby är utvecklat med utgångspunkt från ett antal av FN:s globala hållbarhetsmål och konceptets ledstjärna är det hållbara boendet. Det första, av flera, bostadsområden som kommer att uppföras som ett Lilleby, ligger i utkanten av Mariefred, där byggnation av ett hundratal bostäder påbörjas under 2020.

– Vi är väldigt glada över att marknaden uppskattar vårt koncept. Stor möda har lagts på att under 1,5 års tid arbeta fram Lilleby. Vi har även ett flertal andra Lillebyar på gång i olika kommuner runt om i stor-stockholmsområdet och arbetar kontinuerligt med att anskaffa lämplig mark för fler, säger Mikael Rosenberg, VD för TryggHem

Lilleby-konceptets hållbarhetsprofil har tagits fram av Trygghem i samarbete med ÅF och har utvecklats med utgångspunkt från ett antal av FN:s globala hållbarhetsmål. Konceptets ledstjärna är det hållbara boendet. Arkitekt Kjell Forshed (Brunnberg & Forshed) ansvarar för Lillebys planering och gestaltning.

Den hållbara livsstilen underlättas genom att konceptet rymmer såväl elbils- som cykelpool, matleveranscentral, källsortering och att olika föremål kan delas av de boende. Lilleby ska vara öppet, tillgängligt och tryggt. Gemenskap skapas genom att en mångfald av människor bor och möts i vardagen. Det möjliggörs bland annat genom att etablera en förskola alternativt ett seniorboende, gemensamma odlingslotter, ett allmänt hus och lekplatser utformade för både pojkar och flickor.

– Vi vill vi ge så många människor som möjligt en möjlighet att bo naturnära, bekvämt, tryggt men framförallt hållbart. Vi har ägnat lång tid att utveckla konceptet med fokus på hållbarhet både i själva byggprocessen men lika viktigt, även när Lilleby väl står klart. Den aktuella platsen i Mariefred är som en dröm och som skapad just för detta ändamål, säger Mikael Rosenberg.

Besök gärna www.lilleby.se alternativt www.trygghem.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Rosenberg, VD TryggHem, tel. 0733-99 70 50 eller e-post. mr@trygghem.se

Konceptet Lilleby är framtaget och förvaltas av TryggHem Bostads AB (publ). Koncernens huvudfokus är en ekologiskt hållbar nyproduktion av prisvärda bostäder samt olika typer av samhällsfastigheter såsom trygghets- och vårdboenden med därtill långsiktig förvaltning. Projekt- och konceptutveckling sker företrädesvis i egen regi, medan produktion sker genom totalentreprenader.