TryggHem på Nasdaq

TryggHem stod för årets sista klockringning på Nasdaq Stockholm, i samband med första dagen för handel av bolagets obligationer i TryggHem Projekt 1 AB. Listningen på Nasdaq First North Bond Market omfattar samtliga obligationer utgivna i både SEK och NOK. På bilden ringer Mikael Rosenberg, VD, och Lars Kristiansson, affärschef,...

TryggHem tillträder projektfastigheter i Salem och på Ekerö

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har idag via bolagsförvärv tillträtt de sedan tidigare kontrakterade fastigheterna Ekerö, Träkvista 1:275 och Träkvista 1:208 samt Salem, Salem 5:67. Stockholm den 6 september 2016 För mer information, vänligen kontakta:Mikael Rosenberg, VD0733 99 70 50mr@trygghem.se

TryggHem tecknar ytterligare avtal rörande markförvärv på Ekerö

TryggHem Bostads AB (publ) har idag ingått avtal (villkorat av detaljplaneändring) att förvärva ca 5 000 kvm mark invid Träkvista Torg på Ekerö. Avsikten är att införliva detta i den pågående detaljplaneprocess för att utvinna byggrätter på fastigheten. ”Vi har stor tillförsikt rörande vårt projekt vid Träkvista varför en utökning känns...

Obligationsemission och resultat av emission i TryggHem

Stockholm den 12 augusti 2016 TryggHem Projekt 1 AB (publ) offentliggör resultat för initial obligationsemission, genomför en efterföljande emission och offentliggör värdepappersnoter Den initiala obligationsemissionen i TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”Bolaget”) har fulltecknats. Det slutliga resultatet för den initiala emissionen blev en teckning om 10 000 obligationer med ett...

TryggHem Projekt 1 AB förvärvar fastighet i Enköping

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem” eller ”Bolaget”) har den 29 juni förvärvat bolaget Ena Rondellen AB som äger fastigheten Korsängen 20:2 i centrala Enköping. Aktierna tillträddes samma dag. Köpeskillingen uppgick till 24 miljoner kronor, med en tilläggsköpeskilling om 14 miljoner kronor vid lagakraftvunnen detaljplan. Köpeskillingen för aktierna har erlagts...

TryggHem förvärvar projektfastighet i Salem

TryggHem Bostads AB (publ) har idag ingått avtal att förvärva en fastighet inom området Söderby Park, Salem. Avsikten är att över tid genomföra detaljplaneprocess för att utvinna ytterligare byggrätter på fastigheten. ” Vi har under drygt två års tid varit aktiva med ett framgångsrikt projekt i området och känner för platsen...

TryggHem tillträder projektfastigheter

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har idag via dotterbolag tillträtt de sedan tidigare kontrakterade fastigheterna Ekerö, Träkvista 1:51 samt Enköping, Kryddgården 6:5. Stockholm den 31 maj 2016 För mer information, vänligen kontakta:Mikael Rosenberg, VD0733 99 70 50mr@trygghem.se

TryggHem Projekt 1 AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör obligationsprospekt

Styrelsen i TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att emittera ett obligationslån om högst 150 MSEK, eller motsvarande värde i NOK (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett obligationsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen (”Prospektet”). Erbjudandet i sammandrag Obligationerna har en löptid om cirka fyra (4)...

TryggHem förvärvar ytterligare projektfastighet i centrala Enköping

TryggHem Bostads AB (publ) har ingått avtal att förvärva fastigheten Kryddgården 6:5, Östra Rundgatan, Enköping. Fastigheten om ca 5 500 kvm är idag bebyggd med en enplansbyggnad om ca 3 500 kvm, som sedan länge inrymmer verksamheten Klädhuset M, vilken tillsvidare kommer kvarstå som hyresgäst. TryggHems avsikt är att driva en detaljplaneprocess med...