TryggHem tillträder projektfastigheter

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har idag via dotterbolag tillträtt de sedan tidigare kontrakterade fastigheterna Ekerö, Träkvista 1:51 samt Enköping, Kryddgården 6:5.

Stockholm den 31 maj 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se