TryggHem förvärvar ytterligare projektfastighet i centrala Enköping

TryggHem Bostads AB (publ) har ingått avtal att förvärva fastigheten Kryddgården 6:5, Östra Rundgatan, Enköping.

Fastigheten om ca 5 500 kvm är idag bebyggd med en enplansbyggnad om ca 3 500 kvm, som sedan länge inrymmer verksamheten Klädhuset M, vilken tillsvidare kommer kvarstå som hyresgäst.

TryggHems avsikt är att driva en detaljplaneprocess med målsättning att skapa ett attraktivt boende i ett nytt stadskvarter med handel/service i gatuplanet.

”Vi har efter vårt första förvärv i Enköping fattat tycke för staden samt inlett ett mycket positivt samarbete med kommunen och vill därför fortsätta utvecklingen av stadskärnan i linje med översiktsplanen”.

Förvärvet sker via helägda dotterbolaget TryggHem Projekt 1 AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se