TryggHem tillträder projektfastigheter i Salem och på Ekerö

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har idag via bolagsförvärv tillträtt de sedan tidigare kontrakterade fastigheterna Ekerö, Träkvista 1:275 och Träkvista 1:208 samt Salem, Salem 5:67.

Stockholm den 6 september 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se