TryggHem förvärvar projektfastighet i Salem

TryggHem Bostads AB (publ) har idag ingått avtal att förvärva en fastighet inom området Söderby Park, Salem.

Avsikten är att över tid genomföra detaljplaneprocess för att utvinna ytterligare byggrätter på fastigheten.

” Vi har under drygt två års tid varit aktiva med ett framgångsrikt projekt i området och känner för platsen samt har etablerat ett gott samarbete med kommunen, vilket vi gärna fortsätter ”.

Stockholm den 31 maj 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se