TryggHem tecknar ytterligare avtal rörande markförvärv på Ekerö

TryggHem Bostads AB (publ) har idag ingått avtal (villkorat av detaljplaneändring) att förvärva ca 5 000 kvm mark invid Träkvista Torg på Ekerö.

Avsikten är att införliva detta i den pågående detaljplaneprocess för att utvinna byggrätter på fastigheten.

”Vi har stor tillförsikt rörande vårt projekt vid Träkvista varför en utökning känns naturlig samt därvid ett gott samarbete med kommunen”.

Stockholm den 25 augusti 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se