trakvista

Träkvista torg

Ekerö

TryggHem har under drygt fyra års tid drivit detaljplanen för att revitalisera det befintliga centrumet Träkvista Torg på Ekerö. Ambitionen med detta stadsutvecklingsprojekt är bland annat att skapa ett mer levande torg med förbättrat och utökat kommersiellt utbud för de som bor i området idag. Vidare planeras för ett stort antal moderna bostäder i olika former inklusive ett Vårdboende.
Detaljplanen omfattar totalt ca 23 000 kvm BTA och all byggnation planeras i varierande skala och uttryck för att smälta in väl i omgivningen.
Ett joint venture rörande utveckling av vårdboendet har ingåtts med Altura / NREP.