tabyparlk

Täby Park

plan klar

Utvecklingen av den nya stora stadsdelen Täby Park drevs i samverkan med övriga ankar-byggherrar: TPAB (JM & Skanska), Riksbyggen samt Täby Kommun. Detaljplanen för TryggHems resp. Riksbyggens exploateringar vann Laga kraft i januari 2018.
TryggHems del av detta stora stadsutvecklingsprojekt omfattande två arkitektoniskt attraktiva kvarter, ritade av ÅWL Arkitekter, med en BTA omfattande cirka 40 000 kvm. Projektet är beläget vid norra entrén till Täby Park och boulevarden, och innehåller bl.a. ett nytt landmärke om 96 meter handel, service, kontor och ca 200 bostäder. I april 2020 avyttrade TryggHem samtliga byggrätterna i projektet till Wallenstam.