skoterskepaviljongen

Sköterskepaviljongen

Salem

I anslutning till TryggHems nyuppförda område förvärvades och förädlades ett flerfamiljshus. Efter erhållet planbesked för byggnation av parhus inom tomten avyttrades fastigheten.