nasdaq

Obligation Nasdaq

I samband med första dagen för handel av bolagets obligationer i Trygghem Projekt 1 AB genomförde Trygghem en obligationsemission om 250 mkr och stod för årets sista klockringning på Nasdaq Stockholm,. Bolaget Listningen listades på Nasdaq First North Bond Market.