mariefred

Mariefreds

Strand

En viktig milstolpe uppnås för Lilleby då byggnation av de första bostäderna i den första Lillebyn Mariefreds Strand påbörjas under 2021.
Totalt kommer projektet uppföras i fyra etapper och omfatta ca 100 bostäder En egen brygganläggning i Mälaren samt en station för museijärnvägen mellan Mariefred och Taxinge Slott visar på Mariefreds strands och Lillebyarnas originella karaktärer. Varje Lillebyprojekt formas av respektive projekts omgivning och platsens förutsättningar.
Husen och området är ritat av arkitekt Kjell Forshed, en nestor inom trädgårdsstäder och klassisk tidlös arkitektur i Sverige.