kungenskurva

Kungens Kurva

Huddinge

På fastigheten Ryttaren 13, Huddinge, inom området Kungens Kurva, projekterade TryggHem ett hotell inom ApartHotel konceptet. Fastigheten såldes senare till William Group AB.