korsangen

Korsängen

Enköping

Mitt i Enköpings expanderande stadskärna har TryggHem projekterat och detaljplanerat ett bostadsprojekt om cirka 100 lägenheter av varierande storlek. På fastigheten låg tidigare en handelsbyggnad i ett plan. Projektet är idag sålt till HSB och SHH Bostad.