gashaga

Gåshaga

Lidingö

TryggHem förvärvade fastigheterna Lyftkranen 2 samt Lidingö 12:195, inom området Gåshaga på Lidingö. Fastigheterna vars areal uppgår till ca 4 700 kvm, är belägna inom område vilket omfattas av kommunens Översiktsplan (2012) för bostäder. Fastigheterna bebyggda med industribyggnader, ligger i direkt anslutning till den s.k. Bonver fastigheten, vilken JM tidigare förvärvat. Fastigheterna såldes sedermera till Innovation Properties AB.