Stråket

Levels, Täby Park

I den nya stadsdelen Täby Park är vår ambition att skapa två arkitektoniskt attraktiva kvarter med en BTA om 35 000 – 40 000 kvm vid entrén till Täby Park och boulevarden. Här kommer vi att uppföra ett landmärke, 96 höjdmeter över havet, och kvarter som avses innehålla en blandning av handel, service, kontor och bostäder.

Utvecklingen av Täby Park drivs i samverkan med de övriga fastighetsägarna inom den nya stadsdelen: TPAB (JM & Skanska), Riksbyggen och Täby Kommun. För mer information se kommunens hemsida.

INTRESSEANMÄLAN