Stråket

Levels, Täby Park

I den nya stadsdelen Täby Park kommer TryggHem skapa två arkitektoniskt attraktiva kvarter med en BTA om drygt 40 000 kvm vid entrén till Täby Park och boulevarden. Här kommer vi att uppföra ett nytt landmärke, 96 höjdmeter över havet, och kvarter som avses innehålla en blandning av handel, service, kontor och bostäder.

Detaljplanen för TryggHems exploatering vann Laga kraft i januari 2018 och byggstart planeras under året. Utvecklingen av Täby Park drivs i samverkan med de övriga fastighetsägarna inom den nya stadsdelen: TPAB (JM & Skanska), Riksbyggen och Täby Kommun. För mer information se kommunens hemsida.

INTRESSEANMÄLAN