Gåshaga, Lidingö

TryggHem Gåshaga Holding AB har ingått ett joint venture och förvärvat två fastigheter i Gåshaga med spännande utvecklingspotential. Fastigheterna är belägna inom ett område som omfattas av kommunens Översiktsplan (2012) för bostäder och arealen uppgår till cirka 4 700 kvm. I dagsläget är fastigheterna bebyggda med industribyggnader och ligger i direkt anslutning till den så kallade Bonver-fastigheten, vilken JM förvärvade för ett antal år sedan. 

Projektfastigheten såld till Innovation Properties.