Att köpa en ny bostad är den största affären många av oss gör, vilket naturligtvis ställer höga krav på att vi kan känna oss trygga och säkra genom hela köpprocessen. Nedan går vi genom alla steg i köpprocessen när ni köper en bostad producerad av oss.

Anmäl intresse

Efter att ha bestämt var och hur ni vill bo gör ni en intresseanmälan för det aktuella projektet. Antingen via kontaktformulär på hemsidan eller genom direktkontakt med ansvarig mäklare.

 

Tecknande av förhandsavtal

När ni bestämt er för en bostad kommer ni att teckna ett så kallat förhandsavtal tillsammans med ansvarig mäklare för projektet. Avtalet innebär att ni binder er juridiskt till att fullfölja köpet. Vi detta tillfälle finns också en kostnadskalkyl där föreningens ekonomi redovisas med insatser, avgifter, belåning, kalkylränta osv. Kostnadskalkylen gås igenom och godkänns av två godkända oberoende intygsgivare utsedda av Boverket. Inför förhandsavtalet behöver ni även ett lånelöfte från banken.

 

Betalning av förskott

Betalningen av förskottet sker i samband med det första tecknade avtalet och tillgodoräknas sedan mot köpeskillingen. För att kunna ta emot ett förskott på bostäderna ansöker föreningen om ett ”Tillstånd att ta emot förskott” hos Bolagsverket. Som säkerhet för eventuell återbetalning av förskotten ställer vi en garanti genom exempelvis bank. Det gör att ert inbetalda förskott är säkert.

 

Tecknande av upplåtelseavtal

Nästa steg i köpprocessen är upplåtelsen, då bostadsrätten får en ägare för första gången. Vid den här tidpunkten har det som tidigare var en kostnadskalkyl nu blivit en ekonomisk plan som är mer utförlig, med mer detaljerad information om föreningens framtida ekonomi. I Upplåtelseavtalet anges även, utöver föreningens ekonomi, ett konkret datum för tillträdet.

 

Tillträde

Dagen då ni äntligen får nycklarna till er nya bostad. Ett kvitto på utförd slutbetalning uppvisas för ansvarig mäklare som lämnar ut nycklarna.

 

 

TryggHems Trygghetspaket

När du köper en bostad av TryggHem vill vi att det ska kännas bra från första kontakt till dess du sätter nyckeln i låset, men även efteråt. Därför har vi ett antal delar som gör köpet tryggare för dig.

 

Skydd för dubbel boendekostnad

Om försäljningen av din bostad skulle ta lite längre tid än beräknat kan du få ersättning från utvecklaren för dubbel boendekostnad*.

 

Tillträdesskydd

Om du av någon anledning skulle behöva skjuta upp tillträdet på den nya bostaden så kan du ansöka om det hos eftermarknad@trygghem.se, vi behöver din ansökan senast 3 månader före tillträdesdagen av er bostad. En sådan dispens gäller i högst 3 månader efter planerad inflyttning. Vid dispens står utvecklaren för månadsavgiften fram till tillträdet*.

 

Skydd för ändrade levnadsvillkor

Om du (eller din sambo/make/maka) skulle förlora ditt/sitt arbete under tiden mellan tecknande av förhandsavtalet och upplåtelseavtalet och därmed inte kunna förnya lånelöftet från er bank, äger ni rätt att frånträda förhandsavtalet, erlagd handpenning behålls dock av bostadsrättsföreningen, men ni har därefter inga andra skyldigheter enligt avtalet*.

 

Osålda lägenheter

Om inte alla föreningens bostäder skulle vara sålda vid inflyttning garanterar TryggHem att köpa dessa så att de inte belastar föreningens ekonomi.

 


* För att ha möjlighet till ersättning eller tillträdesdispens så behöver följande vara uppfyllt.

  • För att du ska ha möjlighet att få tillträdesdispens, eller skydd mot dubbla boendekostnader, vill vi att din nuvarande bostad är satt till försäljning hos en fastighetsmäklare till ett marknadsmässigt pris minst tre månader före ditt planerade tillträde. (Bedömningen om priset är marknadsmässigt görs av oss tillsammans med ansvarig mäklare för projektet).
  • Nuvarande bostad anses enligt detta trygghetspaket vara satt till försäljning från och med den första visningen.
  • Efter att du flyttat in till bostadsrättsföreningen  kan du få ersättning för dubbla boendekostnader med högst 10.000kr/mån (för ditt billigaste boende) i maximalt 3 månader. Rätten till ersättning upphör från den dagen kontrakt på din nuvarande bostad har skrivits.

När din nuvarande bostad blivit såld behöver du lämna in en kopia av försäljningsavtalet så att utvecklaren kan säkerställa att villkoren i detta trygghetspaket blivit uppfyllda.