Tillbaka till nyheter

2016-10-05

TryggHem utökar organisationen

TryggHem Bostads AB (publ) fortsätter att växa och förstärker organisationen med två erfarna projektledare. 

Bägge har extensiv erfarenhet av bl.a. förvaltning, projektledning och utveckling från bolag som ALM Equity AB (publ), Einar Mattsson Byggnads AB, PEAB och Wallenstam AB (publ).

Stockholm den 5 Oktober 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se


Tillbaka till nyheter