Tillbaka till nyheter

2016-06-28

TryggHem tecknar avsiktsförklaring med NCC rörande Täby Park

Syftet med avtalet är att genomföra en förstudie vilken förväntas utmynna i ett s.k. fas 1 avtal rörande projektering av kommande byggnation.

Stockholm den 28 juni 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se


Tillbaka till nyheter