Tillbaka till nyheter

2018-05-01

TryggHem omstrukturerar organisationen

För att bättre kunna tillvarata kommande marknadsmöjligheter rörande framförallt produktion av hyresrätter för egen förvaltning samt optimera effektiviteten, har ledningen inlett ett omstruktureringsarbete med syfte att tydligare särskilja de olika avdelningarna inom koncernen. Affärsutveckling och förvärv kommer framgent drivs från moderbolaget, Projekt och Produktion genomföras av TryggHem Projektutveckling AB som tillika TryggHem Förvaltning AB får en mer fristående roll och ledning. Peter Servin med stor erfarenhet av organisations- och ledarskapsfrågor från både Försvarsmakten samt affärsvärlden har rekryterats för att leda arbetet samt initialt ansvara för TryggHem Projektutveckling AB som t.f. COO.


Tillbaka till nyheter