Tillbaka till nyheter

2016-06-16

TryggHem erhåller positivt Planbesked rörande Kryddgården 6:5, Enköping

Plan- och exploateringsutskottet har fattat beslut om att pröva detaljplaneändring för fastigheten Kryddgården 6:5,i centrala Enköping.

Processen kommer påbörjas under hösten 2016.

Stockholm den 16 juni 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se


Tillbaka till nyheter