Tillbaka till nyheter

2016-01-29

TryggHem – Bokslutskommuniké 30 juni 2015

TryggHem Bostads AB (publ) lämnar härmed bokslutskommuniké för sitt första räkenskapsår den 10 september 2014 till 30 juni 2015.

  • Omsättningen uppgick till 72,9 mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,3 mkr
  • Resultatet uppgick till 8,7 mkr
  • Eget kapital den 30 juni 2015 uppgick till 80,9 mkr

Väsentliga händelser under räkenskapsåret:

  • Under året bolaget byggt upp verksamheten och genomfört första etappen av projektet Söderby Park.
  • Förvärv av fastighet för kommande projekt Täby Park.
  • Etablering av dotterbolaget ApartHotel Holding 1 AB, som erhållit extern finansiering för förvärv av fastigheter för pågående och kommande projekt; ApartHotel Attaché, ApartHotel Viggbyholm och ApartHotel Kungens Kurva.
  • Förvärv av fastighet för kommande projekt Upplands Bro.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång (innan 31 december 2015):

  • Förvärv av projektfastighet i centrala Enköping
  • TryggHem stärker organisationen med CFO och Produktions- och projektchef

 


Tillbaka till nyheter