Träkvista
Ekerö

Projekttyp: Samhällsfastighet

Status: Pågående

Inom TryggHems exploatering projekteras för ett Vårdboende omfattande 63 platser.  Boendet avses drivas av Kommunen och kommer erbjuda trevlig utemiljö i form av en upphöjd innergård samt vilken vetter mot naturen samt en takterrass.

TryggHem avser även uppföra ett Trygghetsboende samt en Vårdcentral (avtal med operatör tecknat) vid nya Träkvista Torg.

Kring Träkvista Torg på Ekerö har TryggHem förvärvat ett flertal fastigheter, inkluderande själva centrumfastigheten. Här planerar vi för småstadscharm och fina siluetter med närheten till allt vad både en stor och liten stad kan erbjuda. Ambitionen är att skapa ett mer levande torg och i hus beklädda med vackra, varierade fasader kommer det att erbjudas ett hundratal naturnära och varierade boenden i moderna lägenheter samt ett förbättrat kommersiellt utbud, totalt omfattande ca 22 000 kvm BTA. Pågående detaljplaneprocess där Samrådsfasen passerats. För mer information se kommunens hemsida.

 

Fler samhällsfastigheter