Träkvista
Ekerö

Projekttyp: Hyresrätt

Status: Pågående

Exploateringen avses även innehålla lägenheter vilka ska upplåtas med hyresrätt, fastigheterna avses framgent ingå i den egna förvaltningen.

Kring Träkvista Torg på Ekerö har TryggHem förvärvat ett flertal fastigheter, inkluderande själva centrumfastigheten. Här planerar vi för småstadscharm och fina siluetter med närheten till allt vad både en stor och liten stad kan erbjuda. Ambitionen är att skapa ett mer levande torg och i hus beklädda med vackra, varierade fasader kommer det att erbjudas ett hundratal naturnära och varierade boenden i moderna lägenheter samt ett förbättrat kommersiellt utbud, totalt omfattande ca 22 000 kvm BTA. Pågående detaljplaneprocess där Samrådsfasen passerats. För mer information kommunens hemsida.

Fler hyresrätter