Träkvista
Ekerö

Projekttyp: Bostadsrätt

Status: Pågående

Det befintliga centrumet kommer revitaliseras genom en ny centrumbyggnad innehållande Vårdboende samt en ny, större livsmedelsbutik, apotek samt inslag av butiker och restauranger i gatuplan i övriga hus mot torget.

Ett ”Läkarhus” innehållande bl.a. en vårdcentral (avtal med operatör tecknat) samt Tandläkare avses även uppföras vid nya Träkvista Torg.

Kring Träkvista Torg på Ekerö har TryggHem förvärvat ett flertal fastigheter, inkluderande själva centrumfastigheten. Här planerar vi för småstadscharm och fina siluetter med närheten till allt vad både en stor och liten stad kan erbjuda. Ambitionen är att skapa ett mer levande torg och i hus beklädda med vackra, varierade fasader kommer det att erbjudas ett hundratal naturnära och varierade boenden i moderna lägenheter samt ett förbättrat kommersiellt utbud, totalt omfattande ca 22 000 kvm BTA. Pågående detaljplaneprocess där Samrådsfasen passerats. För mer information se kommunens hemsida.

Fler