Levels
Täby Park

Projekttyp: Samhällsfastighet

Status: Pågående

Inom TryggHems exploatering projekteras för ett Vårdboende omfattande 72 platser.  Boendet kommer drivas av Attendo och kommer erbjuda trevlig utemiljö i form av en planterad innergård samt takterrass med vidsträckt utsikt.  En Vårdcentral (avtal med operatör tecknat) projekteras även inom centrumbebyggelsen.

I den nya stadsdelen Täby Park avser TryggHem skapa två arkitektoniskt attraktiva kvarter med en BTA om drygt 40 000 kvm vid entrén till Täby Park och boulevarden. Här kommer vi att uppföra ett nytt landmärke, 96 höjdmeter över havet, och kvarter som avses innehålla en blandning av handel, service, kontor och bostäder.

Detaljplanen för TryggHems exploatering vann Laga kraft i januari 2018 och byggstart planeras under mitten av 2019. Utvecklingen av Täby Park drivs i samverkan med övriga ankarbyggherrar inom den nya stadsdelen: TPAB (JM & Skanska), Riksbyggen samt Täby Kommun. För mer information se kommunens hemsida.

Fler samhällsfastigheter