Söderby Park II
Salem

Projekttyp: Övriga projekt

Status: Avslutat

TryggHem har efter ingånget Planavtal avyttrat del av fastigheten med den befintliga byggnaden och kommer fortsättningsvis driva vidare processen med utveckling av de byggrätter som finns på fastigheten.

Förvaltningsfastigheten såld till IMH Fastigheter.

Fler övriga projekt