Levels
Täby Park

Projekttyp: Bostadsrätt

Status: Avslutat

I nordöstra Stockholms blivande högsta byggnad planeras för ett 80-tal bostäder av hög kvalitet, en stor del av dem med uteplatser samt vidsträckt utsikt över Störa Värtan.

Ovanför arkaden planeras även för ca 40 bostäder av varierande storlek, bl.a. ett dussintal spektakulära studiolägenheter med dubbel takhöjd samt takvåningar med generösa terrasser.

I den nya stadsdelen Täby Park avser TryggHem skapa två arkitektoniskt attraktiva kvarter med en BTA om drygt 40 000 kvm vid entrén till Täby Park och boulevarden. Här kommer vi att uppföra ett nytt landmärke, 96 höjdmeter över havet, och kvarter som avses innehålla en blandning av handel, service, kontor och bostäder.

Detaljplanen för TryggHems exploatering vann Laga kraft i januari 2018 och byggstart planeras under mitten av 2019. Utvecklingen av Täby Park drivs i samverkan med övriga ankarbyggherrar inom den nya stadsdelen: TPAB (JM & Skanska), Riksbyggen samt Täby Kommun. TryggHem har i april 2020 avyttrat byggrätterna i projektet till Wallenstam.

Fler