Kryddgården
Enköping

Projekttyp: Övriga projekt

Status: Avslutat

På fastigheten om cirka 5 500 kvm har TryggHem projekterat ett levande bostadskvarter med uppemot 200 lägenheter av varierande storlek samt inslag av handel och service i gatuplanet, för vilket Planbesked erhölls. Fastigheten såldes därefter till HSB och SHH Bostad.

Fler övriga projekt