Hässelby
Hässelby Strand

Projekttyp: Hyresrätt

Status: Pågående

TryggHem har ansökt om markanvisning av Stockholms Stad inom Hässelby Strand för två bostadskvarter omfattande drygt 100 bostäder för unga vuxna.

Fler hyresrätter