Bro Galopp
Upplands Bro

Projekttyp: Bostadsrätt

Status: Pågående

I Upplands-Bro kommun utvecklar TryggHem ett omfattande bostadsprojekt med radhus och parhus i småskalig trädgårdsstadsbebyggelse i klassisk stil, signerat arkitekt Kjell Forshed. Projektet drivs inom Lilleby-konceptet.

Husen kännetecknas av en vacker och tidlös arkitektur som åldras med skönhet och är lätta att underhålla. Vi bedömer att Lillebykonceptet väl kan tillgodose de krav på särskild hänsyn till
kulturlandskapet och naturmiljön i området.

Den framtagna förslaget innehåller ca 60 bostäder i form av enfamiljshus, radhus och parhus. Ett trygghetsboende om ca 40 lgh ingår som kan kombineras med ett vårdboende.

 

 

Fler