Fokus på fastighetsutveckling

TryggHem (publ.) grundades 2014 av Lars Kristiansson och Mikael Rosenberg, vars gemensamma verksamhet dock inleddes redan 2009.

TryggHem är ett fastighetsbolag vars affärsidé är nyproduktion och förädling av befintliga fastigheter, utveckling av samhällsfastigheter samt förvaltning av hyresfastigheter. Bolagets verksamhet är fokuserad på storstockholmsregionen.

Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader, det vill säga, vi arbetar från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer. Det gör det möjligt att ha en kostnadseffektiv organisation med låg genomföranderisk och korta beslutsvägar.

Vår  målsättning är att fortsätta växa.  Det gör vi genom att aktivt söka efter och förvärva byggrätter för projekt som omfattar 40–200 bostäder.  

Vi driver för närvarande cirka ett dussin utvecklingsprojekt i olika stadier, som omfattar över 100 000 kvm. Bland dessa återfinns ett tusental bostäder, vård- och trygghetsboenden samt ett stort antal kommersiella ytor.

Ledningen har en gedigen erfarenhet från flertalet discipliner inom fastighetsmarknaden –  ett stort antal framgångsrika utvecklingsprojekt, mäklarverksamhet samt förvaltning. Totalt sysselsätter koncernen idag  ett 20-tal medarbetare.

Styrelse

Hans Liljeblad

1957
Ordförande

Hans är advokat och delägare i KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå. Tidigare även grundare och delägare i Hellström & Partners Advokatbyrå samt Liljeblad & Co Advokatbyrå. Hans har erfarenhet från flera privata och publika bolagsstyrelser.

Lars Kristiansson

1962
Ledamot

Lars grundade BIK Fastigheter 1989 och har under 25 år arbetat framgångsrikt inom fastighetsförvaltning/ägande, bostadsrättsombildningar samt med fastighetsutveckling. Projekten har drivits både i egen regi samt tillsammans med större fastighetsbolag.

Björn Hårderup

1961
Ledamot

Björn är representant för den Luxembourg-baserad fonden Alternative Leaders som förvaltar cirka EUR 2MDR. Tidigare har Björn arbetat som Head of International Sales på Nordea Securities, Marknadschef på Erik Penser Fonder samt som aktie- och optionsmäklare på Nordiska Fondkommission, vid starten av OM(X).

Mikael Rosenberg

1977
Ledamot

Mikael har en gedigen erfarenhet av mäkleri och har förmedlat objekt för miljardbelopp, förvaltat fastighetsbestånd om cirka 1000 lägenheter i Stockholms-området, samt deltagit som projektpartner i förädlingsprojekt av flera fastigheter i Stockholm. Mikael är även grundare av GXG Global Exchange Group, en pan-europeisk börsoperatör, samt var även tidigare styrelseledamot i GXG Markets.

Jan Arpi

1963
Ledamot

Jan är vice VD på Securities, Söderberg och partners. Tidigare har Jan arbetat som Head of Group Finance på Swedbank, VD för Cinnober Financial Technology och svenska SAP samt som Group Treasurer på Swedish Match och Group Finance Controller på Skanska. Jan har även ett förflutet som revisor på PWC.

Här finns vi