Fokus på fastighetsutveckling

TryggHem grundades 2014 av Lars Kristiansson och Mikael Rosenberg, vars gemensamma verksamhet inleddes redan 2009.

TryggHem är ett fastighetsbolag vars affärsidé består av markutveckling samt nyproduktion av bostäder och samhällsfastigheter. Bolagets verksamhet är fokuserad på stor-Stockholmsregionen samt Mälardalen. Projekten drivs ofta ”ax till limpa”, från tidigt stadium i form av detaljplanering med egna resurser. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader med kvalitets-leverantörer. Det gör det möjligt att ha en kostnadseffektiv organisation med låg genomföranderisk och korta beslutsvägar.
Historiskt har Bolaget utvecklat och uppfört drygt 1 000 bostäder i olika former.

Ledningen har gedigen erfarenhet från flertalet discipliner inom fastighetsmarknaden – genom ett stort antal framgångsrika utvecklingsprojekt, mäklarverksamhet samt förvaltning. Koncernen sysselsätter idagsläget ett dussintal medarbetare.

Styrelse

Anti Avsan

1958
Ordförande
Anti var mellan 2006 och 2018 riksdagsledamot, ledamot av justitieutskottet och civilutskottet, där han även var ansvarig för bostadspolitiska frågor för Moderaterna. Han har under 10 års tid varit ordförande för det kommunala fastighetsbolaget Huge Fastigheter AB och har 30 års erfarenhet av kommunpolitik. Anti har en juristexamen och bakgrund som polis och därefter som rådman i Stockholms tingsrätt.

Lars Kristiansson

1962
Ledamot
Lars grundade BIK Fastigheter 1989 och har under 25 år arbetat framgångsrikt inom fastighetsförvaltning/ägande, bostadsrättsombildningar samt med fastighetsutveckling. Projekten har drivits både i egen regi samt tillsammans med större fastighetsbolag.

Mikael Rosenberg

1977
Ledamot
Mikael har en gedigen erfarenhet av mäkleri och har förmedlat objekt för miljardbelopp, förvaltat fastighetsbestånd om cirka 1000 lägenheter i Stockholms-området, samt deltagit som projektpartner i förädlingsprojekt av flera fastigheter i Stockholm. Mikael är även grundare av GXG Global Exchange Group, en pan-europeisk börsoperatör, samt var även tidigare styrelseledamot i GXG Markets.