Fokus på fastighetsutveckling

TryggHem (publ.) grundades 2014 av Lars Kristiansson och Mikael Rosenberg, vars gemensamma verksamhet dock inleddes redan 2009.

TryggHem är ett fastighetsbolag vars affärsidé är nyproduktion främst i form av småhusområden samt utveckling av samhällsfastigheter. Bolagets verksamhet är fokuserad på storstockholmsregionen samt Mälardalen. 

Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader, det vill säga, vi arbetar från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer. Det gör det möjligt att ha en kostnadseffektiv organisation med låg genomföranderisk och korta beslutsvägar.

Vår  målsättning är att fortsätta växa.  Det gör vi genom att aktivt söka efter och förvärva byggrätter för projekt som omfattar 40–200 bostäder.  

Vi driver för närvarande cirka ett dussin utvecklingsprojekt i olika stadier. Bland dessa återfinns ett tusental bostäder, vård- och trygghetsboenden samt ett stort antal kommersiella ytor.

Ledningen har en gedigen erfarenhet från flertalet discipliner inom fastighetsmarknaden –  ett stort antal framgångsrika utvecklingsprojekt, mäklarverksamhet samt förvaltning. Totalt sysselsätter koncernen idag  ett 20-tal medarbetare.

Styrelse

Anti Avsan

1958
Ordförande

Anti var mellan 2006 och 2018 riksdagsledamot, ledamot av justitieutskottet och civilutskottet, där han även var ansvarig för bostadspolitiska frågor för Moderaterna. Han har under 10 års tid varit ordförande för det kommunala fastighetsbolaget Huge Fastigheter AB och har 30 års erfarenhet av kommunpolitik. Anti har en juristexamen och bakgrund som polis och därefter som rådman i Stockholms tingsrätt.

Lars Kristiansson

1962
Ledamot

Lars grundade BIK Fastigheter 1989 och har under 25 år arbetat framgångsrikt inom fastighetsförvaltning/ägande, bostadsrättsombildningar samt med fastighetsutveckling. Projekten har drivits både i egen regi samt tillsammans med större fastighetsbolag.

Mikael Rosenberg

1977
Ledamot

Mikael har en gedigen erfarenhet av mäkleri och har förmedlat objekt för miljardbelopp, förvaltat fastighetsbestånd om cirka 1000 lägenheter i Stockholms-området, samt deltagit som projektpartner i förädlingsprojekt av flera fastigheter i Stockholm. Mikael är även grundare av GXG Global Exchange Group, en pan-europeisk börsoperatör, samt var även tidigare styrelseledamot i GXG Markets.

Här finns vi