Tillbaka till nyheter

2016-09-09

Enköpings kommun fattar samrådsbeslut rörande Korsängen 20:2

Plan- och exploateringsutskottet fattade igår beslut om att gå till samråd för TryggHems detaljplan på fastigheten Korsängen 20:2 i centrala Enköping.

Samrådsprocessen kommer pågå under hösten.

Stockholm den 9 september 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se


Tillbaka till nyheter