Tillbaka till nyheter

2017-05-02

Ekerö kommun fattar samrådsbeslut gällande Träkvista Torg

Stadsarkitektkontoret fattade idag beslut om att gå till samråd gällande TryggHems detaljplan för Träkvista Torg på Ekerö.

Samrådsprocessen pågår till och med den 2 september. För mer information, besök ekero.se

Stockholm den 2 maj 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se


Tillbaka till nyheter