Tillbaka till nyheter

2019-11-07

Ekerö fattar beslut om Träkvista Torg

Ekerö kommun har fattat beslut om Granskningsutställning gällande detaljplanen för Träkvista Torg.

Granskningen pågår till och med den 9 december 2019.  För mer information, besök:

http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplaner/Pagaende-detaljplaner/EkeroHelgo/Trakvista-torg/

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
mr@trygghem.se


Tillbaka till nyheter