Tillbaka till Bostadskoncept

Trygghetsbostäder

Sverige har idag en åldrande befolkning. 20 procent av svenskarna är idag över 65 år. Den siffran kommer fortsätta att stiga. Samtidigt finns det en stor brist på anpassade boenden. Bara sju procent av våra seniorer bor idag i ett hem med någon form av anpassning – trots att 40 procent har behov av hjälpmedel och 33 procent är beroende av anhöriga för att klara av vardagen.

Ett trygghetsboende är som vilket annan boende som helst. Men det riktar sig till människor över 65 år och prioriterar service, funktionalitet och tillgänglighet både i hemmet och närmiljön. Lägenheterna är tillgängligt utformade och fastigheterna utformas på ett sådant sätt att det underlättar för en operatör, gärna i samarbete med kommunen, att erbjuda ett brett utbud av servicetjänster och aktiviteter.

Vi på Trygghem skapar hem för äldre genom att utveckla, bygga och långsiktigtförvalta fastigheter – alltid med nytänkande design och mänskliga behov i fokus. Vår målsättning är att våra fastigheter ska skapa ökad livskvalitetför våra boende.


Tillbaka till Bostadskoncept